Emite conţinut

Achizitii publice

solicitare oferta

Bună ziua!
În cazul achiziţiei din catalogul SEAP de produse sau servicii, mai este cazul să cer ofertantului o ofertă scrisă, semnată şi ştampilată pentru produsele/serviciile respective? Dar copie de pe CIF, C.I. etc?

CPV

pe un cod cpv am facut licitatie, au ramas bani pot face si proc simplificata? nu regasesc.

valoare estimata

Buna ziua,
Cum ar trebui sa procedez in urmatoarea situatie:
In fisa de date este defalcata valoarea estimata pe fiecare capitol. Pentru cap 1 amenajarea terenului este estimata valoarea de 4.500 lei, insa in devizul aferent exista 70 mc de beton, numai din aceasta rezulta o valoare foarte mare, peste 15.000 lei. Am cerut solicitare de clarificari si raspunsul a fost scurt si la obiect "se oferteaza asa cum se specifica in FD" ceea ce este imposibil, ar trebui sa nu mai ofertez acest beton, dar apoi imi va spune ca nu am ofertat conform listelor de cantitati. Ce pot face in acest caz?

Efficient Buildings

If you have an active and professional interest in the development and use of such a framework of 'basic' EU indicators, and what they could mean for the sector, we invite you to read the short 'Guide to the consultation' and then to complete this questionnaire, which forms part of a wider ongoing consultation process.

Answering the mandatory questions should take approximately 30-40 minutes to complete

All responses to this questionnaire will be analysed following closure of the open consultation on 7 October 2016.

More details here : http://www.sn-seap.ro/the-european-commission-is-interested-in-the-opini...

La început a fost ... cumpărarea directă / In the beginning was ... direct buying

”Da. Sunt om, ființă umană și sigur că așa este cum spun oamenii de știință (care știință ? - ei, na și tu acuma !) această activitate de cumpărare o fac emoțional.

Îmi doresc satisfăcută o necesitate proprie sau familială sau de apartenență la un grup (social, cu aceleași preocupări) pentru a cumpăra, achiziționa, a prospecta piața pentru obținerea celui mai bun preț pentru acea necesitate.

Evident că voi urmări niște pași, o procedură, nu mă hazardez să merg la cumpărături fără să știu : ce doresc să cumpăr, ce buget am alocat, ce culoare să fie, organoleptic ce doresc, alte mici amănunte de acest gen ca și : cantitate, calitate, dacă pot căra singur toate aceste produse, dacă am nevoie de transport ...”

Detalii aici ; https://achizitiicorecte.com/2016/08/28/la-inceput-a-fost-cumpararea-dir...

excludere

Buna ziua!
In urma analizei DUAE, AC cere clarificari pentru modul de indeplinire a criteriilor de selectie.
In urma solicitarii AC (in SEAP) am raspuns tot in SEAP printr-o adresa ce are nr de inregistrare a AC, postand mai multe documente cu privire la cerintele solicitate.
Cu toate acestea oferta a fost respinsa pe motiv ca" nu a completat DUAE in conformitate cu criteriile stabilite de AC" si ca" nu a indicat unde anume in DUAE se mentioneaza modalitatea de indeplinire a respectivelor cerinte". Mentionez ca initial in DUAE am completat cerinele respective succinct(enumerand) iar in urma solicitarii depunand documente elaborate.
DACA AM ATASAT DOCUMENTELE CERUTE IN CLAARIFICARE TREBUIA COMPLETAT UN NOU DUAE?

23 August !

Centralizare vs Descentralizare !

Îmi aduc aminte de vremurile când toată România sărbătorea această zi, de 23 August.

Voiți sau NeVoiți dar bucuroși după bacanalele oficiale când toată lumea era a tuturora, cei în etate, la un mic și o bere, cei mai tineri, la un mic și o bere, copii, se jucau de-a ”țară-țară vrem ostași” și se duceau negocieri fără nici un fel de publicare prealabilă a vreunei intenții, cine cu cine să se țină de mână, pentru a fi lanțul (nu cel de aprovizionare, evident) cât mai indestructibil.

Detalii aici : https://achizitiicorecte.com/2016/08/23/23-august/

Completare DUAE/DEAU

Buna ziua,
Voi participa la o licitatie ca Op Ec. Am 4 intrebari:

1. La sectiunea unde se solicita experienta similara in ultimii 5 ani, trebuie sa prezint max 6 contracte similare, insa mie imi apar doar 5 campuri, doar pentru 5 contracte, cum pot sa mai adaug un camp pentru cel de-al saselea contract?

Tot la sectiunea experienta similara la cele 5 campuri imi apare: Denumire, Valoare, Data si Beneficiarul.
2. "Data" se refera la data contractului sau la cea din PV de receptie la terminarea lucrarilor?

3."Valoarea" este cea din contract sau valoarea care se incadreaza in acei ultimi 5 ani de exp similara? Eu am un contract care se extinde pe mai multi ani, iar o parte din lucrari nu se mai incadreaza in acei 5 ani. Am documente prin care pot demonstra cat din valoarea contractului a fost executat in ultimii 5 ani.
Intreb ca sa nu ma trezesc ca ma descalifica din prima, inainte ca AC sa-mi ceara documentele probatoare.

4. In cazul in care exista mai multe persoane imputernicite care sa reprezinte Op Ec la licitatie, cum pot sa mai adaug campuri la sectiunea respectiva?

Prelungire acord-cadru 4 luni

Se poate prelungi un acord-cadru care se incheie la 28.08.2016? In ce conditii?
In acordul-cadru este stipulat ca acesta poate fi prelungit cu cel mult 4 luni, conform prevederilor art.6 (3) din HG. 925/2006, dar art. 6 (3) din HG 925/2006 spune ca :
"Autoritatea contractantă are dreptul de a prelungi durata contractelor de furnizare sau de servicii cu caracter de regularitate, încheiate în anul precedent şi a căror durată normală de îndeplinire expiră la data de 31 decembrie, dacă se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
a) în documentaţia de atribuire, elaborată cu ocazia atribuirii contractului iniţial, s-au prevăzut posibilitatea de suplimentare a cantităţilor de produse şi servicii deja achiziţionate, precum şi nivelul maxim până la care va fi posibilă o astfel de suplimentare;
b) în documentaţia de atribuire, precum şi în contract este prevăzută în mod explicit o clauză prin care dreptul autorităţii contractante de a opta pentru suplimentarea cantităţilor de produse sau de servicii este condiţionat de existenţa resurselor financiare alocate cu această destinaţie;
c) valoarea estimată a contractului iniţial s-a determinat prin luarea în considerare a variantei în care autoritatea contractantă optează pentru suplimentarea la nivelul maxim prevăzut a cantităţilor de produse sau servicii;"
Multumesc.

modalitate atribuire contract

Bună ziua!
Am o speţă mai ciudata:
în anul 2014 am avut în derulare un contract servicii de proiectare reţea alimentare cu apă. Din motive financiare lucrările nu au fost realizate. Problema financiară s-a rezolvat şi dorim realizarea lucrărilor respective, doar că trebuie modificat TVA-ul (din 24 % la 20%) din devize. Pentru modificarea TVA -ului din devize proiectantul ar dori o plată. Valoarea este mică, dar valoarea lucrărilor depăşeşte pragul unei achiziţii directe. Nu ştiu cum să fac un contract pentru modificarea valorii proiectului ca urmate a modificării cotei de TVA: prin achiziţie directă sau ar "merge" prin negociere fără publicare legându-mă de exclusivitate? Sau poate aveţi altă idee?