Oferta neconforma

În cadrul unei proceduri de cerere de oferte, după deschiderea plicurilor cu documentele de calificare şi analizarea acestora toţi operatorii economici sunt admişi urmând a se deschide propunerea tehnică. În urma analizării propunerilor tehnice se constată că un operator economic are o oferta incompletă (ex. se refera la un contract de lucrări, iar propunerea sa nu prinde lucrările din lista "Refacerea cadrului natural" aşa cum a fost solicitat prin documentaţia de atribuire).Criteriul de evaluare al ofertelor a fost "preţul cel mai scăzut". Având în vedere că operatorul economic nu a prezentat o ofertă care să respecte condiţiile minimale solicitate prin caietul de sarcini am considerat-o neconformă şi prin urmare respinsă.în acest caz mai este necesar să se deschidă propunerea financiară?

Răspuns

Răspunsul meu se bazează pe prevederile art. 33 din HG 925/2006 pe care îl redau mai jos:
"ART. 33
(1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a deschide ofertele la data, ora şi locul indicate în anunţul de participare.
(2) Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor.
(3) În cadrul şedinţei de deschidere nu este permisă respingerea niciunei oferte, cu excepţia celor care se încadrează în una dintre următoarele situaţii:
a) au fost depuse după data şi ora limita de depunere sau la o alta adresa decât cele stabilite în anunţul de participare;
b) nu sunt însoţite de garanţia de participare astfel cum a fost solicitată în documentaţia de atribuire.
(4) Şedinţa de deschidere se finalizează printr-un proces-verbal semnat de membrii comisiei de evaluare, de experţii cooptati şi de reprezentanţii operatorilor economici, în care se consemnează modul de desfăşurare a şedinţei respective, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor, elementele principale ale fiecărei oferte.
(5) Comisia de evaluare are obligaţia de a transmite un exemplar al procesului-verbal de deschidere tuturor operatorilor economici participanţi la procedura de atribuire, indiferent dacă aceştia au fost sau nu prezenţi la şedinţa de deschidere.
(6) Orice decizie cu privire la calificarea/selecţia ofertanţilor/candidaţilor sau, după caz, cu privire la evaluarea ofertelor se adopta de către comisia de evaluare în cadrul unor şedinţe ulterioare şedinţei de deschidere a ofertelor."

Din textul de mai sus reiese destul de clar că aveţi obligaţia de a deschide ofertele (alin. 1), de a nu ellimina alte oferte în cadrul şedinţei de deschidere decât cele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege (alin. 3 - s.n.: oferta neconformă nu este unul din aceste cazuri), de a întocmi un proces-verbal al şedinţei de deschidere care să cuprindă printre alte date "elementele esenţiale ale ofertei" (alin. 4 - s.n.: preţul este un element esenţial al oricărei oferte) şi să nu ia nicio decizie referitoare la calificarea/selecţia şi/sau evaluarea ofertelor în cadrul şedinţei de deschidere a ofertelor (alin. 6 - s.n.: evaluarea ofertei tehnice nu se face în cadrul şedinţei publice de deschidere a ofertelor chiar dacă au fost observate neconcordanţe între aceasta şi prevederile caietului de sarcini).
Pe scurt, trebuie să deschideţi şi oferta financiară, iar respingerea ofertei ca neconformă trebuie făcută în cadrul unei şedinţe ulterioare a comisiei de evaluare!

Logic si de bun simt ar fi ca

Logic si de bun simt ar fi ca oferta financiara sa se desfaca dupa ce toti ofertantii au trecut de etapa calificatorie, facandu-se astfel departajarea si analizandu-se in final doar ofertele admisibile. Pretul sa departajeze in final ofertantii, indiferent de procedura aleasa, acesta fiind elementul de finalitate a etapei de analiza a ofertelor din cadrul sedintelor ulterioare. Oricum ofertantii vor fi informati--cei ce pierd--de pretul celui care castiga si cine e acesta.

Oferta tehnica

Buna ziua, as dori sa pun o intrebare si nu stiu cum pot face asta. Sunt utilizator nou pe forum. Va multumesc.

Care este temeiul legal de

Care este temeiul legal de respingere a unei oferte care nu contine propunerea financiara? Am cautat in oug si hg si nu am gasit nici o situatie care sa prevada acest fapt.

Ti-am raspuns si pe mail,

Ti-am raspuns si pe mail, citeste totodata si definitia ofertei de la art 8 lit q) din OUG 34. Deci, in cazul tau, operatorul n-a depus oferta, nu e ofertant in procedura, nu are nici un interes, nu-i dai nici o comunicare, nici un rezultant. Il ignori.

Auzi, sigur nu e propunerea

Auzi, sigur nu e propunerea financiara? Vezi, poate e scrisa cu litere mici, undeva in subsolul paginii, ca-n reclamele alea care-ti iau ochii cu prostii si-ti trec pretul intr-un coltisor... :)
De dat va trebui sa-i dai ceva... garantia inapoi! :D

@mircea_raluca2000

"art 8 lit q) din OUG 34".
In fapt este vorba de art. 3 lit q din OUG 34.

Mersi, mihai, ai dreptate, am

Mersi, mihai, ai dreptate, am scris gresit art 8, intr-adevar este vorba de art 3.

Autentificare utilizatori

Comentarii recente

Parteneri