caietul de sarcini

cine intocmeste caietul de sarcini si cine este raspunzator pentru specificatiile cerute? art din lege va rog

in aplicarea ...

... acestor norme, compartimentul intern specializat are ca atributii principale si :

b) elaborarea sau, după caz, coordonarea activităţii de elaborare a documentaţiei de atribuire ori, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs;
...
(2) Celelalte compartimente ale autorităţii contractante au obligaţia de a sprijini activitatea compartimentului de achiziţii publice, în funcţie de specificul documentaţiei de atribuire şi de complexitatea problemelor care urmează sa fie rezolvate în contextul aplicării procedurii de atribuire.

am citat din art. 3 din H.G. 925/2006.

de aici incolo daca iti vei face proceduri interne in care le vei spune ca intocmirea caietelor de sarcini cade in responsabilitatea celui care initiaza procedura sau de catre specialisti externi ale caror servicii le vei achizitiona conform O.U.G. 34/2006, este strict treaba ta

:D

ovidiu

Autentificare utilizatori

Comentarii recente

Parteneri