criterii de calificare

In documentatia de atribuire vreau sa solicit pentru un contract de lucrari in valoare de 1.300.000 de lei o cifra de afaceri minima si un numar de cel putin 2 contracte in valoare de.........?, la experienta similara. Ce cifra de afaceri maxima pot sa cer si ce valoare max. sa trec la contracte?

mai este valabila hotararea

mai este valabila hotararea 411/2005?

poti sa soliciti ...

ca cifra de afaceri : sa fie de PANA LA de 3 ori mai mare decat valoarea estimata a contractului

ca experienta similara : pentru un contract de lucrari : se poate solicita ca cerinta minima privind demonstrarea capacitatii tehnice, prezentarea unui contract de lucrari care dpdv fizic si/sau valoric sa NU reprezinte mai mult de 30% din volumul fizic sau valoric al viitorului contract ; SAU
cel mult 3 contracte - NU mai mult de 50% (in aceleasi conditii ca mai sus)

Salut Ovidius

Poti sa imi zici unde sunt mentionate aceste praguri in legislatie?

Multumec mult ,

Trimiteri legislative

Aceste praguri erau mentionate in Ordinul ANRMAP nr. 155/2006. Acesta a fost insa abrogat prin Ordinul ANRMAP nr. 80/2009. Pe scurt, nu mai exista nicio trimitere legislativa in vigoare la plafoane maxime admisibile pentru cifra de afaceri si experienta similara, autoritatea contractanta trebuind sa isi asume raspunderea pentru oportunitatea, proportionalitatea si legatura dintre criteriile minime de calificare solicitate si avantajele pe care acestea le aduc pentru buna executare a contractului de catre ofertantul care le indeplineste.

Multumesc

Va multumesc pentru informatii.

Autentificare utilizatori

Comentarii recente

Parteneri