Anunturi de licitatie Romania

Anunturi de licitatie UE

Anunturi de licitatie Atribuiri

Modificare HG 925/2006 Important

Atasati gasiti HG 66/2016 privind modificarea HG 925/2006, normele metodologice ale OUG 34/2006. Aceasta intra in vigoare de la 25.02.2016 si se aplica doar procedurilor de atribuire incepute cu aceasta data.

Bilant negativ

Buna ziua,
Daca o societatea are pierdere la 31.12.2015 mai poate participa la proceduri de achizitie publica. In Lege nu am gasit niciunde ca nu are voie.

Aceleasi preturi la faza finala de L.E.

Buna ziua,

Am o mica problema: 2 ofertanti mi-au dat acelasi pret pentru un lot, pret care este si sub 80% din valoarea estimata a lotului. Deci ar trebui sa le cer si reofertarea in plic inchis si justificarea pretului ofertat.
Se ridica urmatoarele intrebari:
1. Ce solicit mai intai: reofertarea sau justificarea?
2. Cum procedez cu preturile din SEAP dupa reofertare/justificare? Se pot modifica in vreun fel cu preturile nou ofertate? sau ii evaluez pe amandoi corect si desemnez castigator pe cel care a reofertat pretul cel mai scazut, eu avand toate actele in spate pentru a sustine alegerea castigatorului?

Servicii Anexa 2 B

Buna ziua,
Va rog sa ma ajutati cu un sfat. Trebuie sa achizitionez servicii de paza (Anexa 2B) care vor depasi pragul de 135000 euro. Din art 16 al Ordonantei, observ ca se aplica doar art 35-38 si art. 36. Aceasta presupune intocmirea unui caiet de sarcini si publicarea atribuirii. Dar ceea ce nu inteleg, este daca trebuie sa public pe SEAP invitatia de participare (ca la cererea de oferta) sau pur si simplu intocmesc caietul de sarcini si solicit oferte la firme ca la achizitia directa.
Va multumesc anticipat!

Servicii identice / asemanatoare

Buna ziua
Am o nedumerire cu privire la achizitia de servicii care fac parte din Anexa 2A - categ 12 Servicii de arhitectură; servicii de inginerie şi servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbană şi servicii de arhitectură peisagistică; servicii conexe de consultanţă ştiinţifică şi tehnică; servicii de testare şi analiză tehnică
si anume:
Intentionam sa achizitionam Servicii de SF pentru un obiectiv si in acelasi timp Servicii de proiectare în vederea întocmirii documentaţiei de avizare a lucărilor de intervenţii (DALI) pt alte cladiri.
Serviciile de SF depasesc pragul pentru A.D., astfel ca se va proceda la Cerere de oferta pe SEAP.
Serviciile pt DALI se pot achizitiona prin A.D. daca se incadreaza clar in Anexa 2A - categ 12 alaturi de SF-uri (si presupun cam aceleasi lucruri de prestat)? Sau trebuie cerere de oferta si pt DALI, alaturi de SF, chiar daca valoarea lor cumulata (a DALI) nu impune Cerere de oferta?
Multumesc

Survey of National Catalogue of Standards for ICT Procurement

DG CONNECT and GD GROWTH have commissioned a study to establish and launch a

European Catalogue of ICT Standards for public procurement.

The objective of this European Catalogue is to provide a one-stop-shop at the EU level to support and guide public procurers when referring to ICT standards and technical specification in their call for tenders. As part of this study we are inviting those involved in public procurement activities within Member States to complete a survey to collect their views on the content and operation of this future European Catalogue.

More details here : http://www.sn-seap.ro/survey-of-national-catalogue-of-standards-for-ict-...

„Achiziții publice. Noutăți și reguli de bună practică”, Workshop AM POC – MFE

În data de 14 aprilie 2016, Ministerului Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC) 2014-2020, a găzduit workshop-ul interactiv

„Achiziții publice. Noutăți și reguli de bună practică”.

Detalii aici : http://www.sn-seap.ro/achizitii-publice-noutati-si-reguli-de-buna-practi...

Procedura simplificată aplicată de către solicitanții privați de finanțare a intrat în vigoare

Ordinul Ministrului Fondurilor Europene (M.F.E.) nr. 427/01.04.2016 privind aprobarea

Procedurii simplificate aplicată de solicitanții privați de finanțare

din instrumente structurale 2014-2020 pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări a intrat în vigoare.

Detalii aici : http://www.sn-seap.ro/legislatie/achizitii/procedura-simplificata-aplica...

garantie acordata lucrarilor

- in fisa de date s-a solicitat o declaratie privind termenul de garantie acordat lucrarilor executate, (termenul find trecut in draftul de contract 60 luni), am primit aceste declaratii de la 5 op.ec. ca accepta termenul de 60 de luni, dar un operator ec. a dat o declaratie ca termenul pe care il acorda este de 36 de luni.
-am solicitat clarificari, iar respectivul op.economic a spus ca isi mentine termenul acordat de 36 de luni, pot declara oferta neconforma conf.art.36 (2) cu b) conţine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractantă în cadrul documentaţiei de atribuire, care sunt în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urmă, iar ofertantul, deşi a fost informat cu privire la respectiva situaţie, nu acceptă renunţarea la clauzele respective;

Procedura este cerere de oferta pretul cel mai mic

respingere oferta

buna ziua,
am o intrebare, in cadrul sedintei de deschidere am avut o oferta intaziata depusa dupa ora limita stabilita de autoritatea contractanta in invitatie de participare. Am consemnat in PV de deschidere motivul respingerii. Cum se procedeaza in continuare se trimite oferta nedeschisa la ofertant? se tine GP in cazul in care contesta?
multumesc

lipsa documente calificare

Am urmatoarea speta, la o procedura online cerere de oferta am mai multi op economici care le lipsesc diferite doc.de calificare:
-un op.economic ai lipseste Formularul nr.5 - „Informatii generale/Declararea cifrei de afaceri”.
-Decizie de numire din partea angajatorului pentru a desfasura activitatea de responsabil cu asigurarea calitatii, copie certificata de ofertant "conform cu originalul" cu stampila si semnatura
-lipsa Declaratie privind neîncadrarea in prevederile art. 69¹ din OUG 34/2006, din partea unui subcontractant

Le solicit clarificari sau consider oferta inacceptabila conf.HG925, art 36(b)

Va multumesc

semnatura electronica

la o procedura de cerere de oferta integral online unii op.economici au depus documentele semnate electronic, altii au depus cu semnatura invalida, iar altii fara semnatura electronica? cum procedez in acest caz?

Estimare contract

1.In calitate de autoritate contractanta, demarez o cerere de oferta pentru incheierea unui contract de achizitie publica pentru furnizare de porumb boabe. Am urmatoarea intrebare:
- un operator economic a venit cu o oferta de pret in care pretul unitar este format din 3 zecimale si nu din maxim doua cum am solicitat prin D.A.
- pretul uniar asa cum este el format din trei zecimale inmultit cu cantitatea ne da o valoare, care este buna in cifre, dar gresita in litere.
- pretul unitar,format din 3 zecimale reprezinta cu exact 10% mai mult decat pretul unitar estimat de mine. La licitatia electronica care urmeaza in SEAP, sistemul va lua doar doua zecimale si va rotunji pretul unitar in sus, depasind in acest fel pragul de 10%.
Ce sa fac cu aceasta oferta ?

2. Daca am un contract de achizitie publica, in etapa finala de licitatie electronica, eu ca si autoritate contractanta, ce trebuie sa trec in SEAP, la stabilirea valorii contractului ? Pretul unitar sau valoarea contractului? L aacord cadru stiu ca pretul unitar dar la contractul de achizitie publica chiar nu stiu.
Va multumesc.

Achizitii Verzi (Ecologice)

The new edition of the European Commission’s Buying Green ! Handbook has been published.
http://www.sn-seap.ro/green-public-procurement/

Viza CFP pe nota justificativa pentru alegerea procedurii

Buna ziua.

Se solicita viza CFP pe documentul "Nota justificativa pentru alegerea procedurii", operatiune care nu este cuprinsa in cadrul general de operatiuni supuse CFP conform ordinului nr. 923/2014.

Conform art. 5 din HG 925/2006, (2) Compartimentul intern specializat prevăzut la art. 3 alin. (1) are obligaţia de a elabora o notă justificativă în toate situaţiile în care procedura de atribuire propusă pentru a fi aplicată este alta decât una dintre cele prevăzute la art. 20 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă sau, în cazul atribuirii unui contract sectorial, la art. 251 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă.

(3) Nota justificativă se aprobă de conducătorul autorităţii contractante, conform atribuţiilor legale ce îi revin, cu avizul compartimentului juridic, şi constituie un înscris esenţial al dosarului achiziţiei publice.

Nota justificativa pentru alegerea procedurii este o operatiune care poate fi supusa controlului financiar preventiv? Daca da din ce considerente? Ce poate verifica CFP la aceasta nota justificativa, ea fiind parte din documentele justificative care se prezinta la CFP la avizarea contractului.

Emite conţinut

Autentificare utilizatori

Comentarii recente

Parteneri